Prawdziwa lekcja patriotyzmu

Dzień 8 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku był szczególnie uroczystym dniem. Piękny apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowali uczniowie klas mundurowych pod kierownictwem swoich wychowawczyń, pań: Katarzyny Bochenek i Danuty Giereś. Gośćmi honorowymi byli: Opolski Wicekurator Oświaty, Artur Zapała, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, ppłk Robert Król, ppor Adam Kozioł, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku, kpt. Arkadiusz Komar, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Kamil Perewizny oraz Anna     Iwanecka – Hul, z Rady Rodziców ZSR. W trakcie uroczystości miały miejsce trzy podniosłe momenty. Pierwszy z nich to wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego w ramach projektu MEN „#Szkoła do hymnu”, kolejny to wręczenie przez Pana Wicekuratora, Artura Zapałę, dwóm najlepszym uczniom naszej szkoły: Marcinowi Fiebichowi z kl. 4 TR i Piotrowi Tęczy                  z kl. II a, stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce jakie uzyskali w roku szkolnym 2018/2019. Wzniosłym momentem było również nadanie oznak stopnia kadeta określających rok nauki w klasie mundurowej uczniom klas mundurowych: II a oraz III a. Oznaki wręczali: mjr Krzysztof Kopczyński, nauczyciel przedmiotów wojskowych w II LO oraz ppłk Robert Król z WKU.

 Po części oficjalnej nastąpił pokaz musztry i taktyki w wykonaniu kadetów, przygotowany pod kierunkiem mjr K. Kopczyńskiego. Trzeba przyznać, że apel był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla wszystkich uczniów a jest ich w tym roku szkolnym wyjątkowo tak wielu, że apel trzeba było  powtarzać dwukrotnie, gdyż społeczność nie zmieściłaby się na auli za jednym razem. Tylko uczniowie samych klas pierwszych technikum wypełnili salę w całości. Publiczność w żywy sposób mogła uczcić Niepodległą włączając się do śpiewania pieśni patriotycznych, których tekst ukazywał się na dużym ekranie. Pięknym akcentem było rozpoczęcie obchodów od poloneza, który został wykonany w ludowych strojach. Stroje te są przechowywane w archiwach szkoły jeszcze z czasów, gdy uczyły się tu wychowawczynie przedszkoli. Pani Janina Żurakowska odświeżyła je i przygotowała ów wzruszający pokaz tańca narodowego. Ten dzień był pracowity nie tylko dla „mundurówek”, bowiem uczniowie technikum zajęli się godnym przyjęciem zaproszonych gości. Klasa 4 TG pod czujnym okiem pani Joanny Grzegockiej przygotowała pyszny bogracz natomiast hotelarze z klas 1TWH i 3TEH wraz z wychowawczyniami, paniami Anetą Hutniczak-Rybką i Aleksandrą Chruściel, profesjonalnie obsłużyli pięknie przygotowane przez siebie stoły i rozdawali biało – czerwone kotyliony wykonane na godzinach wychowawczych.

W ten oto sposób historia zatoczyła wielkie koło i ukazało się zupełnie nowe, bardzo wyraziste oblicze II Liceum Ogólnokształcącego przyodzianego w mundur, kształcącego przyszłych pracowników wojska, policji, czy służby więziennej. Już bowiem drugi rok szkoła włączona jest do certyfikowanego pionu klas mundurowych MON Co jednak interesujące, patronką szkoły, której święto też w szkole niedawno obchodzono, jest wciąż Stefania Sempołowska – wielka patriotka, wychowawczyni pokoleń Polaków. Postać ta może być wzorem nie tylko dla nauczycieli ale dla wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski.

Autor Grażyna Jaślar